Astronomers

1 copy                                       2 copy                                       3 copy

 

 

 

 

4 copy                                       5 copy                                       6 copy

 

 

 

7 copy                                       8 copy                                       9 copy

 

 

 

10 copy                                       11 copy                                       12 copy

 

 

 

13 copy                                       14 copy                                       15 copy

 

 

 

16 copy                                       17 copy                                       18 copy

 

 

 

19 copy                                       20 copy                                       21 copy

 

 

 

22 copy                                       23 copy                                       24 copy

 

 

 

 

Astronomers

2014

Tijd is een elementair element in het werk Astronomers. In het boek is tijd aanwezig in absurdistisch precieze tijdsaanduidingen. Het is ook aanwezig in het feit dat de geportretteerden Astronomen zijn die delen van het universum bestuderen die vele lichtjaren van ons verwijderd zijn. Daarnaast is tijd daar in het gegeven dat de geportretteerden generatiegenoten zijn en allen jonge mensen die werken aan hun toekomst.

Astronomen staan voor mij symbool voor de wil en nieuwsgierigheid van mensen. Net als alle mensen worden Astronomen dagelijks geconfronteerd met de wereld om hen heen. In hun onderzoek zijn zij echter, opvallend genoeg, voortdurend bezig een universum buiten deze wereld te begrijpen.

Ik heb de portretten gemaakt in een intieme nabijheid, op een afstand van 30 centimeter en de Astronomen tussen twee lichtbronnen geplaatst: natuurlijk licht achter hen en elektrisch licht voor hen.

 

Astronomers

2014

Time is an elimentary element in the work Astronomers. In the book time is present in absurdly precise time indications. It is also present in the fact that the portrayed persons are Astronomers, who study parts of the universe many light years away from us. The portrayed persons are members of the same generation: another aspect of time. All Astronomers are young people trying to realize a future for themselves.

For me Astronomers are a symbol for the will and curiosity of people. Just like other people, Astronomers are confronted with the world around them on a daily basis. Interestingly though, in their research they are continuously trying to understand the universe beyond this world.

I took the photographs in an intimate proximity, at a distance of 30 centimeter and placed the Astronomers between two light sources: natural light behind them and electric light in front of them.

 

© Roza van der Wal 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Roza van der Wal 2014

Comments are closed