Faces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faces

 

 

 

 

 

 

 

Faces

 

 

 

 

 

 

 

Faces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faces

 

 

 

 

 

 

 

Faces

 

 

 

 

 

 

 

Faces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faces

2013

Met dit werk ben ik begonnen aan een onderzoek waarin ik mijn fascinatie voor een menselijke ziel probeer te binden aan menselijke verschijningen. In mijn werk Faces betasten de geportretteerden hun eigen ‘Persona’ en ik denk daarmee hun ziel. Ik plaats dit werk in de publieke ruimte, het stedelijk landschap, waarbij ik hoop dat het vertraging oproept in het leven van de aanschouwers. ‘Persona’ is het Latijnse woord voor ‘masker’. Ik houd van dit woord omdat het het begrip ‘persoon’ in zich meedraagt. Voor mij staat ‘persona’ voor de ziel en haar omhulsel; twee delen van de mens die met elkaar verweven zijn. Ziel en lichaam; welk deel is masker? In Faces worden de geportretteerden aangeraakt en zijn ze zichtbaar geraakt, maar het is ambigue door wie en door wat. Wie is de werkelijke bezitter van de tastende hand? Welke rol speelt het kunstwerk hier? De geportretteerde is kunstwerk geworden en het kunstwerk betast zichzelf.

 

Faces

2013

With this work I started a research in which I try to bind my fascination for a human soul with human appearances. In my work Faces the portrayed touch their own ‘Persona’ and I think by that their soul. I place this work in the public space, the city landscape, hoping to evoke delay in the life of the beholders. ‘Persona’ is the Latin word for ‘mask’. I like this word because the term ‘person’ is locked up within it. For me ‘persona’ represents the soul and her shell; two parts of the human being that are interwoven. Soul and body; which part is mask? In Faces the people portrayed are being touched and visibly affected, though it is ambiguous by whom and by what. Who is the actual owner of the touching hand? What role does the artwork play here? The portrayed person has become an artwork and the artwork is touching itself.

 

© Roza van der Wal 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Roza van der Wal 2013

Comments are closed