Neuroscientists / the Cerebellum

 

1              2

 

3              4

 

              

 

              

 

              Neuroscientists / the Cerebellum, part 10 2014 Hahnemuhle Photo Rag 308 print, 9,99 x 14,99 inches (25,4 x 38,1 cm) Edition of 5

 

              12

 

              

 

 

 

 

 

 

Neuroscientists / the Cerebellum

2014

Neuroscientists / the Cerebellum is een studie naar het groepsportret. De keuze voor neurowetenschappers van het cerebellum is daarbij significant voor mij.

Cerebellum is de Latijnse term voor kleine hersenen. Het cerebellum helpt bij coördinatie, precisie en accurate timing van bewegingen van het lichaam. Daarnaast integreert het tast- en diepe gevoelsprikkels. Het cerebellum is ook betrokken bij cognitieve functies zoals attentie en taal en bij de regulatie van angst en plezier.

Neurowetenschappers van het cerebellum zijn in hun leven en werk zelf ook afhankelijk van hun cerebellum. In dit project heb ik als kunstenaar taken van hun individuele cerebellum overgenomen. Alle houdingen van de neurowetenschappers zijn in scene gezet.

Met afgedwongen nabijheid en fysiek contact tussen de mensen creëer ik sociale spanning. Deze spanning is des te sterker doordat dit contact door mij als buitenstaander gedirigeerd wordt.

Het cerebellum wordt in dit kunstwerk bevraagd, op drie manieren: De neurowetenschappers bestuderen haar werking, de neurowetenschappers zijn van hun eigen cerebellum afhankelijk en er is de kunstenaar die taken en regie van het cerebellum overneemt. Hierdoor ontstaat er een dubbelheid waarin het leven en haar maakbaarheid bevraagd worden.

 

Neuroscientists / the Cerebellum

2014

Neuroscientists / the Cerebellum is a study in group portrait. The choice for neuroscientists of the cerebellum is significant for me.

Cerebellum is the Latin term for little brain and is contributing in coordination, precision and accurate timing of the movements of the body. Next to this it is integrating touch and deep sensory stimuli. It is also involved in cognitive functions, like attention and language and in the regulation of fear and joy.

In their life and work, neuroscientists of the cerebellum are also dependent on their cerebellum. In this art project I, the artist, took over tasks of their individual cerebellum. All the postures of the neuroscientists are staged.

I create social tension with enforced closeness and physical contact between the people. This tension is even stronger because contact is directed by me; an outsider.

The cerebellum is questioned in this artwork, in three ways: The neuroscientists study its working, the neuroscientists are dependent on their own cerebellum and the artist is taking over tasks and direction of the cerebellum. In this way a duality is generated. Life and manufacturability of life is questioned.

 

© Roza van der Wal 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Roza van der Wal 2014

Comments are closed